Mitska krajina, kraške jame in beli konji

Kozina - Lipica / 26,7 km

Prva etapa raziskovalne kolesarske poti ponudi dovolj časa za odkrivanje skrivnosti Krasa in Brkinov. Iz Kozine vodi pot najprej v Rodik in njegovo mitsko krajino, kjer lahko v Mitskem parku odkrivaš čudovito mitično izročilo. Nedaleč naprej si preprosto moraš vzeti čas za obisk Škocjanskih jam z enim največjih podzemskih kanjonov na svetu, ki so vpisane na seznam svetovne dediščine UNESCO. Iz vasi Matavun v Parku Škocjanske jame se po čudoviti kraški pokrajini pot nadaljuje do vasi Lipica, ki je dala ime plemenitim belim konjem. Tu že več kot 400 let deluje kobilarna, ki je danes največja kobilarna z lipicanci na svetu. Po prvi etapi lahko prenočiš v vasi Lipica.

Mitski park Rodik

Nad vasjo Rodik, ob cesti med Kozino in Divačo se dviga dominantna vzpetina Ajdovščina. Ostanki utrjenega naselja pričajo o prazgodovinski in poznoantični naselitvi te vzpetine. Temelji naselbine izhajajo iz starejše železne dobe. Najdbe dokazujejo tudi poznejšo staroselsko poselitev v zgodnji antiki, danes vidne razvaline pa so ostanki utrdbe iz pozne antike.

Vzpetine nad Rodikom imajo bogato mitično izročilo. Po navdihu tega izročila so domačini v Rodiku uredili Mitski park, čudovito mitično krajino s številnimi izklesanimi skulpturami z motivi pripovednega izročila. Ob vhodu v Mitski park je urejen sodoben doživljajski center, ki obiskovalca popelje v mitski svet. Mitski park lahko obiščete peš ali s kolesom.

Park Škocjanske jame

Med vsemi kraškimi jamami na svetu, ki predstavljajo dragoceno naravno dediščino, so Škocjanske jame nekaj posebnega. V tem edinstvenem sistemu jam lahko občudujete enega največjih podzemskih kanjonov na svetu, celotno območje Parka Škocjanske jame pa predstavlja značilno in v svetovnem merilu neponovljivo kraško pokrajino, kjer je na enem mestu največ strnjenih naravnih vrednot oz. naravne dediščine v obliki kraških ali drugih pojavov in zanimivosti.

Škocjanske jame in celoten Regijski park uživajo najvišjo stopnjo zaščite, ki omogoča ohranjanje tega neprecenljivega naravnega bogastva. Od leta 1986 so Škocjanske jame vpisane na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine.

Kobilarna Lipica

Kobilarna Lipica in njena vzreja lipicancev predstavljata edinstvenost svetovnih razsežnosti. Lipica ni le izvorna kobilarna lipicancev, je tudi najstarejša evropska kobilarna, ki kontinuirano vzreja isto pasmo konj. S svojo čredo več kot 300 plemenitih konj je tako največja kobilarna z lipicanci na svetu.

Celotno območje kobilarne predstavlja edinstven ambient, njegova prostorska ureditev je bila v stoletjih izoblikovana izključno v funkciji vzreje lipicancev. Pravo dragocenost predstavlja čudovito kultivirana kraška krajina s pašniki in travniki, zaščitnimi ograjami, hrastovimi gaji in drevoredi.